רשלנות מקצועית של עורכי דין

עורך דין, אשר מייצג לקוח, עלול שלא לבצע פעולות או בדיקות הכרחיות וחיוניות , כך שהוא עשוי לגרום נזק ללקוח. כמו למשל, עורך דין, אשר ייצג לקוח ברכישת נכס ולא בדק בעירייה אם ישנה חריגה מהיתר הבנייה, מה שיכול להביא ללקוח לעמוד בפני צו הריסה. אם עורך הדין, היה בודק לעומק ומגלה שיש חריגת בניה שלא אושרה ע"י  הוועדה לתכנון והעירייה, הוא היה מונע ממנו מלבצע את העסקה. מעשים אלה של עורך דין, נחשבים לתחום רשלנות מקצועית של עורכי דין.

במקרים רבים, די בגרימת הנזק לדבר עבירה, או עילה אזרחית ברשלנות. יש להוכיח את הקשר הנסיבתי בין הפרת החובה, לבין הנזק ישנן דוגמאות שעשויות להוכיח, כי הנזק נגרם כתוצאה מהפרת החובה של עורך הדין. אם למשל עורך הדין, לא הגיש סיכומים לביהמ"ש במועד, מטעם מרשו ופסק הדין, ניתן לגופו של עניין ופסק הדין התחשב במסמכים שהוגשו קודם לכן ללא הסיכומים שהיו רלוונטיים, זו תהיה רשלנות מצידו של העורך דין. אם הסיכומים היו מוגשים במועד הנכון, התוצאות של המשפט היו לטובת מרשו של עורך הדין, כך שהתנהגותו המקצועית של עורך הדין, לקתה בחסר וגרמה נזק למרשהו.

כיצד ניתן להוכיח, כי אכן מדובר על רשלנות מקצועית?

ההתכתבות בין עורך הדין ללקוח, בו מודה עורך הדין, כי אכן שכח לבצע פעולה חשובה בתיק, אן שלחלופין לא הגיש מסמך לבית המשפט.  גם הקלטת השיחות ביו עורך הדין למרשה, עשויות להיות הוכחות בבית המשפט. ניתן יהיה לתמלל את השיחה ולהוסיף את הצהרתו של המתמלל שהוא קביל בבית המשפט. במידה וישנה הוכחה, כי אכן עורך הדין התרשל מהבחינה המקצועית וגרם לנזקים, יש לקבל חוות דעת מעורך דין אחר ואם כן, מה יהיו סיכויי התביעה נגד אותו עורך הדין שהתרשל בתפקידו.

כיצד למנוע מקרים של רשלנות?

כאשר אתם מעוניינים לתבוע, אדם או גוף מסוים, יש לפנות לעורכי דין המתמחים בתחום המסוים, כאלה שיש להם שם ומוניטין, כך שיפחתו הסיכויים לרשלנות מקצועית. יש להיעזר בשירותים המקצועיים של עורכי דין שיש להם ביטוח נגד רשלנות מקצועית. תמיד מומלץ,  כי מאחורי עורך דין תהיה חברת ביטוח שיש לה יכולת פיננסית, כך שאם מדובר בתביעה גדולה בגין רשלנות של עורך הדין, שלא יהיה מצב שעורך הדין אינו בעל כושר פירעון.